Mester_2.jpg
FORBES_White.png

MESTER AKADEMIA

Klient: FORBES

Definovali sme obchodnú a komunikačnú stratégiu projektu.

Navrhli sme vzdelávacie moduly a online aktivity.

 

Zabezpečili sme komplexné poradenstvo v oblasti metodiky a implementácie najlepších postupov, na dosiahnutie optimálnych biznis výsledkov.

 

Poskytli sme konzultácie pri tvorbe scenárov a k samotnému nastaveniu platformy.

Vzdelávacia online platforma pre verejnosť