Liga_7.jpg

DAJME ŠANCU UTEČENCOM

Klient: LIGA ZA ĽUDSKÉ PRÁVA

E-learningový kurz pre verejnosť

Cieľom kurzu je vysvetliť verejnosti, prečo je pre spoločnosť žiadúce ukončiť imigračné zaisťovanie detí, a zároveň komunikovať verejnosti overené fakty z oblasti migrácie.

Projekt prebiehal online, na sociálnych sieťach a na stretnutiach s verejnosťou, hlavne na stredných školách.

Edukačné video kampane #detinepatriadovazenia bolo jedným z nástrojov, vďaka ktorým Národná rada SR novelizovala Zákon o pobyte cudzincov.

E-learningový kurz Dajme šancu utečencom odporúča školám aj verejnosti Kancelária prezidenta SR Andreja Kisku.