Vytvárame inovatívne edukačné projekty na mieru pre firmy, školy a verejnosť.

E-LEARNING

 

E-learningové kurzy

E-learningové hry

E-learningové portály

Master class kurzy

Edukačné videá, podcasty

Micro e-learningové kurzy

Infografiky

Ilustrácie

Animácie

E-knihy

Company presentation

Web dizajn

UX, UI

Digitálne kampane

Podcasty

Branding

DIGITAL
COMMUNICATION

 
 

E-LEARNINGOVÉ KONZULTÁCIE

& STRATÉGIE

KOMPLEXNÉ DIGITÁLNE

VZDELÁVACIE KONCEPTY

Ponúkame klientom poradenstvo ako nastaviť, implementovať a rozvíjať digitálne vzdelávanie a digitalizáciu informácií. Ako úspešne vytvoriť a riadiť multimediálne vzdelávacie projekty. Navrhujeme stratégiu fungovania a udržateľnosti edukačných projektov pre konkrétnu oblasť a cieľovú skupinu.

Lokalizácia globálnych programov, ako aj riešenia na mieru

Inšpiratívne a odvážne nápady pre kreatívne koncepty

Komunikačné stratégie a promo kampane

pre e-learningové projekty

Konzultácie k riadeniu produkčného procesu

Stratégie pre implementáciu existujúcich kurzov

PORADENSTVO PRE EFEKTÍVNE

ONLINE VZDELÁVANIE VO FIRME

Ako motivovať zamestnancov k pozitívnemu vzťahu k digitálnemu vzdelávaniu

Ako efektívne pripraviť digitálne vzdelávacie kurzy pre používateľov (aké podklady a nástroje použiť)

Aké inovatívne metodológie, kreativitu a užívateľské prostredie používať pre vzdelávací obsah.

Aké technológie využívať pre efektívne online vzdelávanie

Ako využívať nové formy interaktivity a gamifikácie

Ako benefitovať z implementácie „blended learning“ prístupu do komplexného vzdelávacieho programu

Riešenie problémov a výziev v oblasti vzdelávania

WORKSHOPY PRE KLIENTOV

Ako vytvoriť efektívny plán a stratégiu digitálneho vzdelávania pre Vašu organizáciu

Nové trendy a technológie v digitálnom vzdelávaní v 2020

Ako vytvoriť najlepšie digitálne kurzy