Eduvision zabezpečuje komplexné
vzdelávacie služby:

Eduvision zabezpečuje komplexné
vzdelávacie služby:

Digitálne kurzy

Vytvárame inovatívne edukačné
projekty na mieru pre firmy,
školy a verejnosť.

Digitálne kurzy

Vytvárame inovatívne edukačné
projekty na mieru pre firmy,
školy a verejnosť.

digitálne kurzy

e-learningové portály

master class kurzy

vzdelávacie hry

edukačné videá

edukačné podcasty

micro elearningové kurzy

E-learningové
konzultácie
& stratégie

E-learningové
konzultácie
& stratégie

Ponúkame klientom poradenstvo ako nastaviť, implementovať a rozvíjať digitálne vzdelávanie a digitalizáciu informácií. Ako úspešne vytvoriť a riadiť multimediálne vzdelávacie projekty.

Navrhujeme stratégiu fungovania a udržateľnosti edukačných projektov pre konkrétnu oblasť a cieľovú skupinu.

Ponúkame klientom poradenstvo ako nastaviť, implementovať a rozvíjať digitálne vzdelávanie a digitalizáciu informácií. Ako úspešne vytvoriť a riadiť multimediálne vzdelávacie projekty.

Navrhujeme stratégiu fungovania a udržateľnosti edukačných projektov pre konkrétnu oblasť a cieľovú skupinu.

Digitálna
komunikácia

Digitálna
komunikácia

ilustrácie

animácie

web dizajn

ux/ui

podcasty

firemné prezentácie

branding

digitálne kampane

e-knihy

Disponujeme širokým portfóliom
vzdelávacích metód a riešení

Disponujeme širokým portfóliom
vzdelávacích metód a riešení
Informácie
Animácie
Videá
Gamifikácia