Informačná bezpečnosť

Klient

Tatra Banka

Informačná bezpečnosť

Klient

Tatra Banka

E-learningový kurz o informačnej bezpečnosti

Informačná bezpečnosť je jednou z najdôležitejších zložiek práce v banke, nakoľko zamestnanci prichádzajú do styku s dôvernými informáciami na denno-dennej báze.Je preto dôležité naučiť zamestnancov, ako s nimi bezpečne pracovať – a to nie len formou vecných informácií, ale aj konfrontáciou so situáciami, ktoré by mohli vzniknúť, ak by sa tieto informácie dostali do nesprávnych rúk. Tému sme v kurze spracovali interaktívnym spôsobom- zamestnanci zažívajú a riešia rôzne situácie, pri ktorých by mohli úniknúť citlivé informácie.

E-learningový kurz o informačnej bezpečnosti

Informačná bezpečnosť je jednou z najdôležitejších zložiek práce v banke, nakoľko zamestnanci prichádzajú do styku s dôvernými informáciami na denno-dennej báze.Je preto dôležité naučiť zamestnancov, ako s nimi bezpečne pracovať – a to nie len formou vecných informácií, ale aj konfrontáciou so situáciami, ktoré by mohli vzniknúť, ak by sa tieto informácie dostali do nesprávnych rúk. Tému sme v kurze spracovali interaktívnym spôsobom- zamestnanci zažívajú a riešia rôzne situácie, pri ktorých by mohli úniknúť citlivé informácie.