Mester Akademia

Klient

Forbes

Kurz je voľne dostupný na tomto linku:

mesterakademia.hu

Mester Akademia

Klient

Forbes

Kurz je voľne dostupný na tomto linku:

mesterakademia.hu

Vzdelávacia online platforma pre verejnosť

Online vzdelávacia platforma MESTER AKADEMIA, ktorá obsahuje video kurzy so špičkovými predstaviteľmi kultúrneho, politického, športového a akademického sveta. V projekte sme pre nášho klienta Forbes definovali obchodnú a komunikačnú stratégiu online portálu. Zabezpečili sme komplexné poradenstvo v oblasti metodiky a tiež pri tvorbe scenárov k edukačným videám. Navrhli sme jednotlivé vzdelávacie moduly, ich fungovanie ako aj sprievodné online aktivity.

Vzdelávacia online platforma pre verejnosť

Online vzdelávacia platforma MESTER AKADEMIA, ktorá obsahuje video kurzy so špičkovými predstaviteľmi kultúrneho, politického, športového a akademického sveta. V projekte sme pre nášho klienta Forbes definovali obchodnú a komunikačnú stratégiu online portálu. Zabezpečili sme komplexné poradenstvo v oblasti metodiky a tiež pri tvorbe scenárov k edukačným videám. Navrhli sme jednotlivé vzdelávacie moduly, ich fungovanie ako aj sprievodné online aktivity.