Neboj sa myslieť

Klient

Denník N, U.S. Embassy in Slovakia

Neboj sa myslieť

Klient

Denník N, U.S. Embassy in Slovakia

Online platforma zameraná na kritické myslenie

V spolupráci s denníkom N a autormi textov Ondrejom Gažovičom, Jánom Markošom, sme vytvorili interaktívne e-learningové kurzy o kritickom myslení. V kurzoch sa študenti učili, ako sa ochrániť pred ľuďmi, ktorí trolujú a hejtujú na sociálnych sieťach, ako rozoznať hoax, aký vplyv a dopad na ľudí mali historické udalosti, kde zlyhalo kritické myslenie atď. Navrhli sme kompletný strategický a kreatívny koncept, metodiku, design a princípy fungovania digitálnych kurzov. Súčasťou vzdelávacieho projektu bola aj tlačená prirúčka pre učiteľov a študentov, ktorú vydal Denník N.

Online platforma zameraná na kritické myslenie

V spolupráci s denníkom N a autormi textov Ondrejom Gažovičom, Jánom Markošom, sme vytvorili interaktívne e-learningové kurzy o kritickom myslení. V kurzoch sa študenti učili, ako sa ochrániť pred ľuďmi, ktorí trolujú a hejtujú na sociálnych sieťach, ako rozoznať hoax, aký vplyv a dopad na ľudí mali historické udalosti, kde zlyhalo kritické myslenie atď. Navrhli sme kompletný strategický a kreatívny koncept, metodiku, design a princípy fungovania digitálnych kurzov. Súčasťou vzdelávacieho projektu bola aj tlačená prirúčka pre učiteľov a študentov, ktorú vydal Denník N.

Dosiahnuté ciele:

  • Projekt zatraktívnil tínedžerom tému kritického myslenia a histórie prostredníctvom multimediálnej formy, ktorá je im blízka
  • Poukázali sme na dôležitosť témy a jej prepojenie na každodenný život mladých ľudí
  • Podporili sme kognitívne činnosti, kritické myslenie, hľadanie, skúmanie a poznávanie sveta, v ktorom mladí ľudia žijú
  • Priniesli sme učiteľom špičkovú pomôcku, ktorá doplnila klasické vyučovanie, keďže mapovala históriu a tému kritického myslenia, ktorým sa učebnice venujú v malej miere alebo vôbec
  • Do projektu sa zapojilo takmer 400 škôl zo Slovenska a Čiech. Vrátane niekoľkých univerzít.