Personalizované zdravotníctvo

Klient

Roche

Personalizované zdravotníctvo

Klient

Roche

E-learningový kurz pre pacientov a verejnosť na tému personalizovaného zdravotníctvo.

E-learningový kurz pre pacientov a verejnosť na tému personalizovaného zdravotníctvo.

Pre nášho klienta Roche sme pripravili digitálny kurz o personalizovanom zdravotníctve, ktoré slúži na určenie čo najvhodnejšej liečby ochorenia podľa individuálnych charakteristík pacienta. Pacienti s rovnakou diagnózou totižto môžu na liečbu rovnakým liekom reagovať odlišne. Zatiaľ čo u jedného pacienta je účinná, v prípade iného nemusí, alebo dokonca môže byť škodlivá.

V kurze vysvetľujeme sme čo je genetické testovanie, cielená liečba, ako funguje prepojenie dát s pokročilou diagnostikou a ako v ére digitálnych technológií budeme schopní stále viac prispôsobovať lekárske postupy na mieru potrebám jednotlivca.