Pre lepšiu budúcnosť Zeme

Kurz je voľne dostupný na tomto linku:

prelepsiubuducnostzeme.sk

Pre lepšiu budúcnosť Zeme

Kurz je voľne dostupný na tomto linku:

prelepsiubuducnostzeme.sk

Séria e-learningových kurzov o klimatickej zmene pre základné školy

Projekt Pre lepšiu budúcnosť Zeme obsahuje tie najdôležitejšie informácie o klimatickej zmene v pútavej digitálnej forme ako interaktívny e-learningový kurz. Ponúka viacero zaujímavých aktivít, ktoré spestria vzdelávanie školákom aj učiteľom. Je dostupný bezplatne pre všetkých žiakov a učiteľov 4.-7. ročníka základných škôl na Slovensku. Pre veľký úspech aktuálne pripravujeme jeho 3.pokračovanie.

Séria e-learningových kurzov o klimatickej zmene pre základné školy

Projekt Pre lepšiu budúcnosť Zeme obsahuje tie najdôležitejšie informácie o klimatickej zmene v pútavej digitálnej forme ako interaktívny e-learningový kurz. Ponúka viacero zaujímavých aktivít, ktoré spestria vzdelávanie školákom aj učiteľom. Je dostupný bezplatne pre všetkých žiakov a učiteľov 4.-7. ročníka základných škôl na Slovensku. Pre veľký úspech aktuálne pripravujeme jeho 3.pokračovanie.

Interaktívny e-learning prináša modernú formu vzdelávania, ktorú v dnešnej dobe ocenia všetky školy. Kurz obsahuje okrem detailne rozpracovanej témy klimatickej zmeny aj vedomostný kvíz, zábavné hry, animácie, videá a ďalšie aktivity, ktoré môžu riešiť učitelia so žiakmi priamo na hodine a posunúť zážitok z vyučovania ešte ďalej.

S edukačným kurzom je možné pracovať online aj offline. Dá sa používať jednoducho priamo na vyučovaní, či už v škole alebo v rámci online výučby, ale aj individuálne v pohodlí domova.