Rozvoj cez silné stránky

Klient

Tatra Banka

Rozvoj cez silné stránky

Klient

Tatra Banka

E-learningový kurz programe Gallup pre zamestnancov Tatra banky

Pre nášho klienta Tatra banku sme pripravili digitálny kurz, ktorý slúži na identifikáciu talentov. E-learning zamestnancom pomáha spoznať a rozvíjať ich silné stránky a talenty – a tiež oceniť silné stránky iných.

E-learningový kurz programe Gallup pre zamestnancov Tatra banky

Pre nášho klienta Tatra banku sme pripravili digitálny kurz, ktorý slúži na identifikáciu talentov. E-learning zamestnancom pomáha spoznať a rozvíjať ich silné stránky a talenty – a tiež oceniť silné stránky iných.