Tvoríme digitálne vzdelávanie 21. storočia!

Už vyše 17 rokov poskytujeme
služby v oblasti digitálneho
vzdelávania a komunikácie

Stretnime sa

Tvoríme svetové
produkty pre digitálne
vzdelávanie 21. storočia

Už vyše 17 rokov poskytujeme
služby v oblasti digitálneho
vzdelávania a komunikácie

Vytvárame unikátne interaktívne kurzy

pre firmy, školy a verejnosť

Naše produkty v sebe spájajú
komplexnú stratégiu, metodiku,
kreativitu a dizajn.

Naše produkty v sebe
spájajú komplexnú stratégiu,
metodiku, kreativitu a dizajn

Zohľadňujeme najnovšie
trendy v oblasti metodiky
výuky ľudí a digitálnych
technológií.

Vytvárame digitálne
interaktívne kurzy
pre klientov, školy
a verejnosť.

Zohľadňujeme najnovšie
trendy v oblasti metodiky
výuky ľudí a digitálnych
technológií.

Záleží nám, aby boli naše kurzy postavené
na reálnej odbornsti.

Preto spolupracujeme so špičkovými
expertami z rôznych oblastí - z biznisu,
školstva, vedy, kultúry, psychológie
a spoločenských vied.

Dôraz kladieme na využiteľnosť
vedomostí v praxi, aby ľudia a firmy
získali impulzy a vedomosti pre svoj
dlhodobý rast.

Záleží nám, aby boli naše kurzy
postavené na reálnej odbornsti.
Preto spolupracujeme so
špičkovými expertami z rôznych
oblastí - z biznisu, školstva, vedy,
kultúry, psychológie
a spoločenských vied.

Dôraz kladieme na
využiteľnosť vedomostí
v praxi, aby ľudia a firmy
získali impulzy a vedomosti
pre svoj dlhodobý rast.

Príbehy našich
používateľov

Prečítajte si ako naše e-learningové
kurzy pozitívne ovplyvnili ľudí a klientov:

Tím Eduvision je našim partnerom a dodávateľom v oblasti výroby e-learningov. Počas našej dlhoročnej spolupráce v Eduvision viackrát potvrdili svoju kvalitnú odbornú, metodickú a kreatívnu spôsobilosť pri návrhoch ako aj ich výrobe. Tím v Eduvision je proklientsky, ochotne reaguje na naše dopyty, prípadné zmeny. Diela nám odovzdávajú v stanovených termínoch. S potešením odporúčam ich služby a teším sa na ich ďalšie kreatívne nápady.

Eva Hrivnáková, Vedúci rozvoja a vzdelávania, Tatra banka, a.s

Lucia Lalka spolu s agentúrou EDUVISION priniesli do môjho vyučovania veľmi inovačný vzdelávací obsah, zameraný na environmentálne témy. Graficky aj didakticky výborné spracovaný. Moji žiaci si ho veľmi obľúbili.  Tieto dva programy „Klimatické zmeny, Pre lepšiu budúcnosť zeme“ ma motivovali  prepojiť tento obsah rovno s prírodou priamo v teréne. Rovnako som rád, že obsah je priradený aj na portáli MŠVVaŠ VIKI medzi digitálny edukačný obsah, ktorý môžu učitelia aj žiaci využívať na hodinách. Teším sa na ďalšie nápadité materiály. pevne verím, že znova obohatia náš vzdelávací obsah na školách.

Mgr. Peter Pallo, Učitel roka 2020 Základná škola Rudolfa Dilonga, Trstená

V rámci témy bezpečnosti si v Tatra banke uvedomujeme, že pre dosahovanie cieľov je nevyhnutné zvyšovanie povedomia a vzdelávanie v tejto oblasti. V Eduvision od nás dostali pomerne zložitú úlohu, podať náročnú tému nielen zrozumiteľným, ale aj zábavným a kreatívnym spôsobom. Okrem toho sme chceli aby zamestnanci boli vtiahnutý do deja, aby elearning nadväzoval na koncept, ktorý už dlhodobo budujeme, aby to všetko pekne do seba zapadlo.

Som veľmi vďačný za túto spoluprácu s Eduvision, pretože s výsledkom a celkovou spoluprácou som nadmieru spokojný. A čo je najdôležitejšie, nie len ja som spokojný ale aj veľké množstvo zamestnancov, od ktorých sme na odbore bezpečnosti obdržali spätnú väzbu. A keďže tému je neustále potrebné aktualizovať, teším sa na ďalšiu spoluprácu s Eduvision.

Jozef Úroda, ICT and Security Risk Manager Tatra banka, a. s.

Eduvision je pre nás profesionálny partner, v ktorom sa snúbi kreativita s vynikajúcim obsahom. Rýchlosť pochopenia zadania a spracovanie témy jednoducho o zrozumiteľne do formy e-learningu je náročná záležitosť.  Avšak nie pre tím Eduvision, ktorý to „dáva“ s úplnou ľahkosťou. A to vedia len profíci, ktorí svojej práci rozumejú a majú ju radi. Ak nad takýmto tímom uvažujete v Eduvision ste na správnej adrese.

Richard Fides, PR and Marketing Professional, owner of Grape PR agency

S agentúrou EDUVISION spolupracujeme už niekoľko rokov na projekte DETI A ARCHITEKTÚRA. Naša dlhodobá spolupráca je dôkazom, že sme si sadli nielen profesionálne aj ľudsky. Vážim si najmä to, že sú kreatívni, spoľahliví a nadšení pre svoju prácu.

Ing. arch. Darina Lalíková, CSc., Predsedníčka OZ EUROARCH

Príbehy našich používateľov

Prečítajte si ako naše e-learningové kurzy
pozitívne ovplyvnili ľudí a klientov:

Tím Eduvision je našim partnerom a dodávateľom v oblasti výroby e-learningov. Počas našej dlhoročnej spolupráce v Eduvision viackrát potvrdili svoju kvalitnú odbornú, metodickú a kreatívnu spôsobilosť pri návrhoch ako aj ich výrobe. Tím v Eduvision je proklientsky, ochotne reaguje na naše dopyty, prípadné zmeny. Diela nám odovzdávajú v stanovených termínoch. S potešením odporúčam ich služby a teším sa na ich ďalšie kreatívne nápady.

Eva Hrivnáková

Vedúci rozvoja a vzdelávania, Tatra banka, a.s

Lucia Lalka spolu s agentúrou EDUVISION priniesli do môjho vyučovania veľmi inovačný vzdelávací obsah, zameraný na environmentálne témy. Graficky aj didakticky výborné spracovaný. Moji žiaci si ho veľmi obľúbili.  Tieto dva programy „Klimatické zmeny, Pre lepšiu budúcnosť zeme“ ma motivovali  prepojiť tento obsah rovno s prírodou priamo v teréne. Rovnako som rád, že obsah je priradený aj na portáli MŠVVaŠ VIKI medzi digitálny edukačný obsah, ktorý môžu učitelia aj žiaci využívať na hodinách. Teším sa na ďalšie nápadité materiály. pevne verím, že znova obohatia náš vzdelávací obsah na školách.

Mgr. Peter Pallo

Učitel roka 2020 Základná škola Rudolfa Dilonga, Trstená

V rámci témy bezpečnosti si v Tatra banke uvedomujeme, že pre dosahovanie cieľov je nevyhnutné zvyšovanie povedomia a vzdelávanie v tejto oblasti. V Eduvision od nás dostali pomerne zložitú úlohu, podať náročnú tému nielen zrozumiteľným, ale aj zábavným a kreatívnym spôsobom. Okrem toho sme chceli aby zamestnanci boli vtiahnutý do deja, aby elearning nadväzoval na koncept, ktorý už dlhodobo budujeme, aby to všetko pekne do seba zapadlo.

Som veľmi vďačný za túto spoluprácu s Eduvision, pretože s výsledkom a celkovou spoluprácou som nadmieru spokojný. A čo je najdôležitejšie, nie len ja som spokojný ale aj veľké množstvo zamestnancov, od ktorých sme na odbore bezpečnosti obdržali spätnú väzbu. A keďže tému je neustále potrebné aktualizovať, teším sa na ďalšiu spoluprácu s Eduvision.

Jozef Úroda

ICT and Security Risk Manager Tatra banka, a. s.

Eduvision je pre nás profesionálny partner, v ktorom sa snúbi kreativita s vynikajúcim obsahom. Rýchlosť pochopenia zadania a spracovanie témy jednoducho o zrozumiteľne do formy e-learningu je náročná záležitosť.  Avšak nie pre tím Eduvision, ktorý to „dáva“ s úplnou ľahkosťou. A to vedia len profíci, ktorí svojej práci rozumejú a majú ju radi. Ak nad takýmto tímom uvažujete v Eduvision ste na správnej adrese.

Richard Fides

PR and Marketing Professional, owner of Grape PR agency

S agentúrou EDUVISION spolupracujeme už niekoľko rokov na projekte DETI A ARCHITEKTÚRA. Naša dlhodobá spolupráca je dôkazom, že sme si sadli nielen profesionálne aj ľudsky. Vážim si najmä to, že sú kreatívni, spoľahliví a nadšení pre svoju prácu.

Ing. arch. Darina Lalíková, CSc.

Predsedníčka OZ EUROARCH

Urobme spolu
nejaký kurz!

Kontaktujte nás, radi pre vás
pripravíme to najlepšie riešenie
na mieru.

Urobme spolu nejaký kurz!

Kontaktujte nás, radi pre vás pripravíme to
najlepšie riešenie na mieru.

Čo sa stane, keď nás
kontaktujete?

Čo sa stane, keď nás
kontaktujete?

01

Brief

Či už dostaneme brief od vás alebo ho vytvoríme spolu s vami, v tejto fáze si ujasníme hlavné ciele projektu a jeho stratégiu. Pomôžeme vám aj s prípravou podkladov.

01

Výskum

Na začiatku procesu každú tému alebo zadanie dôsledne naštudujeme. Pripravíme pre vás jedinečné kreatívne riešenie. Poskytneme vám profesionálne poradenstvo, ako najefektívnejšie využiť digitálne vzdelávanie vo vašej firme.

01

Návrh

Následne navrhneme metodiku, pripravíme storyboard a funkčný prototyp riešenia. V našej práci využívame design thinking prístup, používame obľúbené vzdelávacie metodiky a gamifikácie.

01

Výroba

Zabezpečíme development produktu. Garantujeme jeho promptné a pravideľné aktualizácie. Pripravíme analýzu dát a reporty výsledkov.